Historik

Park & Trädgård startades redan på 90-talet. Under åren har branschföeningen vuxit och har idag 13 st medlemmar.

Nätverksbyggande och samarbete

Det är viktigt att näringen genom Park & Trädgård har möjlighet att påverka utvecklingen inom de områden som är viktiga för framtiden. Därför är nätverksbyggande en viktig uppgift för branschen. Vi arbetar för att ha ett givande samarbete med organisationer och myndigheter.

Vi tar miljöansvar

Framgången för vår bransch förutsätter en frisk miljö. Därför är det också rimligt att kräva att vi tar vårt miljöansvar.

Kontakt

Joakim Stenberg

Tel: 070 897 67 56
joakim.stenberg@branschkansliet.se

Powered by Branschkansliet